Niet datgene wat je eet, maar datgene wat je verteert, komt je ten goede.

Lid NVVM
Lid van de NVVM